CORPOIDEACHAS NA BUNSCOILE

 

Cad is Inniúlacht Fhisiciúil ann? 

“Is féidir cur síos a dhéanamh ar litearthacht fhisiciúil mar an spreagadh, muinín, inniúlacht fhisiciúil, eolas agus tuiscint chun luach agus freagracht a ghlacadh as a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí coirp ar feadh an tsaoil.”

(Whitehead, 2014)

Cheap foireann Corpoideachais SFGM acmhainn chun tacú le múinteoirí an leanbh ag a bhfuil inniúlacht fhisiciúil a fhorbairt trí Scileanna Bunghluaiseachta. Ceapadh an acmhainn seo dar teideal Gluais go Maith, Gluais go Minic, le go gcuirfidh sí le teagasc an churaclaim corpoideachais i mbunscoileanna na hÉireann. Tá sé mar aidhm aici moll uirlisí a chur ar fáil chun tacú leis an múinteoir scileanna bunghluaiseachta a theagasc ar fud na bunscoile. Tá Treoracha do Mhúinteoirí agus trí Leabhar Gníomhaíochta mar chuid den acmhainn seo. Tá an acmhainn iomlán seo, lena n-áirítear ábhair bhreise ar nós píosaí físeán, teimpléad measúnaithe, ceachtanna samplacha agus uirlisí pleanála ar fáil ach cliceáil ar an nasc thíos. 

 

 

 

 

 

 

ACMHAINN NUA!

 

 

 

 

 

*** Ag teacht go luath! ***

Reáchtálfar SEIMINEÁR 3 i ngach Ionad Oideachais ón 25 Feabhra 2019. Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun d’áit a chur in áirithe. 

 

 

 

Cliceáil ar na híomhánna thíos chun leagan PDF den acmhainn seo a fháil. Níl sé i gceist go nglacfadh forbairt Scileanna Bunghluaiseachta áit an cheachta corpoideachais. Ina ionad sin, tá sé i gceist go ndéanfaí an fhorbairt scileanna seo a chomhtháthú sa cheacht Corpoideachais, ag teacht le plean foriomlán na scoile. Ar an mbealach seo, díríonn an múinteoir ar fhorbairt scileanna i gceacht atá bunaithe ar cheann de shnáitheanna an churaclaim corpoideachais. Déantar idirdhealú ar na trí leabhar acmhainní idir na gníomhaíochtaí a dtugtar breac-chuntas orthu chun na scileanna seo a fhorbairt agus a dhaingniú. Baineann na gníomhaíochtaí i Leabhar 1 le ranganna na naíonán, baineann na gníomhaíochtaí i Leabhar 2 leis na ranganna sóisearacha/idirmheánacha, agus baineann na gníomhaíochtaí i Leabhar 3 leis na ranganna idirmheánacha/sinsearacha. 

Treoir do Mhúinteoirí

Leabhar Gníomhaíochta 1 Leabhar Gníomhaíochta 2 Leabhar Gníomhaíochta 3

 

Gluais Go Maith, Gluais Go Minic - Acmhainn Gaeilge!

Gluais Go Maith, Gluais Go Minic - Treoir don Mhúinteoir

Leabhar 1 Leabhar 2 Leabhar 3


 

 

Tacaíochtaí d’Inniúlacht Fhisiciúil do Scoileanna – Seimineár 1
Seimineár 1 Láithreoireacht PowerPoint Leabhar Rannpháirtithe Seimineár 1 Alt InTouch

 

Tacaíochtaí d’Inniúlacht Fhisiciúil do Scoileanna – Seimineár 2
Seminar 2 Presentation (English) Seimineár 2 (Gaeilge)

Planning Tools and Templates (PDF)

 

Planning Tools and Templates (leagan is féidir a chur in eagar)

Leabhrán Rannpháirtithe – Seimineár 2 Measúnú ar Scileanna Bunghluaiseachta

 

Pleananna Ceachta Samplacha ó Sheimineár 2

Plean Ceachta Samplach 

Gleacaíocht – Tuirlingt

Gleacaíocht

Cárta Seicheamhaithe 1

Plean Ceachta Samplach 

Gleacaíocht – Cothromaíocht

Gleacaíocht 

Cárta Seicheamhaithe 2

Plean Ceachta Samplach 

Damhsa – Cothromaíocht (Damhsa an Chompáis)

 

Cur i láthair 2 uair an chloig do mhúinteoirí lena úsáid ar scoil (Cruinnithe foirne, Uaireanta Pháirc an Chrócaigh etc.)
Láithreoireacht Nóta an láithreora leis an gcur i láthair

 

Is féidir le múinteoirí na físeáin seo a leanas a úsáid chun tacú le do chuid eolais ar réimse na hinniúlachta fisiciúla agus é a fhorbairt. 

Is féidir teacht ar shraith físeán le tacú le teagasc agus foghlaim scileanna bunghluaiseachta ag https://www.scoilnet.ie/pdst/physlit/videos/