Litearthacht

 

 

 

Fáilte chuig an rannán Litearthachta de shuíomh gréasáin SFGM.  Sa rannán seo, gheobhaidh tú acmhainní úsáideacha le cuidiú leat teanga a theagasc agus a fhoghlaim.  Cliceáil ar na naisc thíos i gcomhair eolas ar Bhéarla, Ghaeilge, Curaclam Teanga na Bunscoile, Reading Recovery agus Teagasc Foirne. 

 

Béarla
Gaeilge
Curaclam Teanga na Bunscoile
Breith ar an Léitheoireacht
Teagasc Foirne