CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Litearthacht Fhisiciúil
 

Cad is Litearthacht Fhisiciúil ann? 

 

“Is féidir cur síos a dhéanamh ar litearthacht fhisiciúil mar an spreagadh, muinín, inniúlacht fhisiciúil, eolas agus tuiscint chun luach agus freagracht a ghlacadh as a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí coirp ar feadh an tsaoil.”

 (Whitehead, 2014)

 

Taithí Litearthachta Fisiciúla ar Ardchaighdeán a Chruthú

Acmhainn Físe ó Canadian Sport for Life

Roinn 1

Cúlra –tugtar an fhaisnéis riachtanach sna físeáin agus sna hacmhainní seo chun Taithí Litearthachta Fisiciúla ar Ardchaighdeán a fhorbairt 

Roinn 2

Conas – tugtar an fhaisnéis riachtanach sna físeáin agus sna hacmhainní seo chun Taithí Litearthachta Fisiciúla ar Ardchaighdeán a sheachadadh

 

 

 

Féach ar na físeáin seo a leanas chun tacú le do eolas ar an réimse agus é a fhorbairt.

 

Canadian Sport for Life:

 

 

 

Sport for Life leis an Dr Dean Kriellaars:

 

 

 

Physical and Health Education Canada