CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Page Content Category: 

MEASÚNÚ AGUS MEASTÓIREACHT
 

Cuimsíonn an leathanach seo ábhair forbartha gairmiúla leanúnaí a bhaineann le meastóireacht agus le measúnú an Chorpoideachais. Cuimsíonn gach leathanach Measúnaithe agus Meastóireachta don Chorpoideachas an scarbhileog ábhartha anailíse ábhair do scrúduithe stáit arna dearadh ag SFGM, mar aon le hábhair ábhartha meastóireachta agus measúnaithe eile a bhaineann leis an ábhar. 

 
Tá leathanaigh Measúnaithe CNCM cuimsitheach agus iad ina dtaca láidir ó thaobh Measúnú a leabú isteach i do chleachtas
 
 
 
Tá acmhainní den scoth ag an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí chun tacú leis an Measúnú sa Chorpoideachas. Tá sampla de sin thíos
 
An t-eolas ar fad maidir le Measúnú i gCorpoideachas
 
 
Íoslódáil PDF anseo
Is féidir an acmhainn measúnaithe seo agus acmhainní measúnaithe maidir le gach ábhar a fháil freisin ar shuíomh Idirlín an Chláir Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí.