Naisc

 

 

 

Naisc

 

 


 

Eagraíochtaí Oideachais

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)

An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)

SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE)

 

Suíomhanna Oideachais eile

Golden Key Educational Publishing

Mocks.ie

Science.ie

Practical Student.Com

Study Clix

Study Notes

Fondúireacht James Dyson

 

Suíomhanna ábhartha eile

Designerdojo

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

Fuinneamh Inmharthana Éireann

Careers portal.ie

 

Nasc Ábhar

Teilgean Aismhéadrach

Ciorclóidigh

Acmhainní agus Oiliúint Dearaidh

Dearadh Digiteach agus Teicneolaíocht

Líníocht cheart

First Touch Technology 

Tógáil Líníochta Bunúsaí

Tógáil gheoiméadrach

Hipearbóil (1)

Hipearbóil (2)

Geoiméadracht mhianadóireachta

Peirspictíocht (1)

Peirspictíocht (2)

Struchtúir shliogánacha (1)

Struchtúir shliogánacha (2)

SolidProfessor

Quizeanna TD

Wikipedia – Hyperboloid Structure

 


 

Tá naisc ar an leathanach seo chuig suíomhanna gréasáin seachtracha nach bhfuil smacht ag SFGM orthu. Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú go bhfuil na naisc cruinn agus ábhartha, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha. Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí ábhar teicneolaíochta agus is faoin úsáideoir féin é teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus cruinneas na faisnéise atá ar shuíomhanna gréasáin a bhfuil nasc chucu. Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna gréasáin seachtracha agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ó na suíomhanna gréasáin seo nó leis na suíomhanna gréasáin seo.