Ceardlanna ar an Teanga ó Bhéal

Page Content Category: 

Cliceáil ar an bpictiúr thíos le Láithreoireacht Cheardlann a hAon a íoslódáil 

 

 

Acmhainní Cheardlann a hAon

Clocha míle maidir le dul chun cinn

Míreanna mearaí do chineálacha téacs

Gníomhaíochtaí Stór Focal

Braisle Stór Focal

Braisle Stór Focal Críochnaithe

Múnla Frayer Folamh

Mapa Coincheapa

Glac chugat an Focal

Mapáil Focal

Claonas Focal

Gníomhaíocht Claonas Focal

Roll Focal

Gníomhaíocht Rollta Focal

Teimpléad Smiotáin

Clár Focal

Cluiche Smiotáin

 

Samhail a dhéanamh de scileanna labhartha agus éisteachta:

 

 

 

Cliceáil ar an bpictiúr thíos le Láithreoireacht Cheardlann a Dó a íoslódáil 

 

Acmhainní Cheardlann a Dó

Rúibricí

Argóintí agus Díospóireachtaí Neamhfhoirmiúla

Comhráite

Treoracha a Leanúint

Treoracha a Thabhairt

Obair Ghrúpa

Tuairiscí ó Bhéal

Scéalaíocht agus Eachtraí

Liostaí Stór Focal de réir Cineál Téacs Labhartha

Argóintí agus Díospóireachtaí Neamhfhoirmiúla

Díospóireachtaí Foirmiúla

Comhráite

Treoracha a Thabhairt

Róil an Ghrúpa Chomhoibrithigh

Comhpháirtí agus Grúpa Beag

Tuairiscí ó Bhéal

Scéalaíocht agus Eachtraí

Cainteanna Sainleasa

Gníomhaíochtaí Scéalaíochta

Scéalta Ciorcail

Scéalta Ciseáin

Scéalta Ciseáin - Carachtair

Scéalta Ciseáin - Suíomhanna

Scéalta Ciseáin - Fadhbanna

Tús scéalta

Tús scéalta - ceithre chineál

Tús scéalta - samplaí

Suíomhanna scéalta

Suíomhanna scéalta - samplaí

 

Cliceáil ar an bpictiúr thíos chun Láithreoireacht ar Chineál an Téacs ó Bhéal a íoslódáil 

 

 

Acmhainní

Measúnú ar an Teanga ó Bhéal

Labhairt agus Éisteacht

Cineálacha Téacs Labhartha a theagasc

Greille Obair Baile don Scéalaíocht

 

Tras-scríbhinní ar Chineál Téacs Labhartha

Argóint agus Díospóireacht

Treoracha a Thabhairt

Tuarascáil ó Bhéal

Scéalaíocht

Obair Ghrúpa