AN TSRAITH SHÓISEARACH – Seachtain na Gaeilge

SEACHTAIN NA GAEILGE

 

Seachtain na Gaeilge 2017

Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile ar fud na tíre.

Tá an Bhéaltriail agus Seachtain na Gaeilge ag druidim linn arís!  Seo ceardlann den scoth le samplaí praiticiúla, acmhainní agus féidearthachtaí don seomra ranga Gaeilge agus don scoil uile i rith Sheachtain na Gaeilge. 

Díreofar ar an leagan amach atá ar an mBéaltriail ag leibhéal na hArdteistiméireachta chomh maith agus ar an nGaeilge a spreagadh mar sprioctheanga sa seomra ranga. Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe.

Bígí Linn!

Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus ar fud an domhain gach bliain. Tá féile na bliana seo ar siúl ón 1–17 Márta 2017. Is féidir tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh na hócáide: www.snag.ie

 

Tá neart acmhainní ar fáil le cabhrú le múinteoirí, daltaí agus scoláirí tairbhe agus taitneamh a bhaint as Seachtain na Gaeilge. Seo roinnt acmhainní a d’fhoilsigh an tSeirbhís Tacaíochta thar na blianta chun tacú le Seachtain na Gaeilge (féach bun an leathanaigh). Tá na leabhráin lán d'acmhainní don seomra ranga, gníomhaíochtaí taitneamhacha agus smaointe a chabhróidh leat Seachtain na Gaeilge a chur chun cinn i do scoilse.