SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas

SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas  

 

Cuireann SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas raon seirbhísí tacaíochta agus comhairle a bhaineann le teicneolaíocht dhigiteach ar fáil do scoileanna, lena n-áirítear Scoilnet (Mapaí Scoilnet agus Worldbook), Leathanbhanda do scoileanna, Cúrsaí ar Theicneolaíocht Dhigiteach ar líne agus duine le duine, Sábháilteacht Idirlín. Is iad seo a leanas baill fhoirne SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas:

 

Ainm

Ról

ríomhphost

Anthony Kilcoyne

Leas-Stiúrthóir SFGM, Teicneolaíocht Dhigiteach

[email protected]

Madelaine Murray

Comhordaitheoir Náisiúnta – Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: Dearadh agus Forbairt

[email protected]

Anne Phelan

Comhordaitheoir Náisiúnta –  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach Seachadadh

[email protected]

Tom Lonergan

Comhordaitheoir Náisiúnta – Tionscnamh Chomhtháthú Teicneolaíochta

[email protected]

Patrick Coffey Comhordaitheoir Náisiúnta - Ábhar Digiteach/Scoilnet [email protected]

Helen McKeon

Bainisteoir Tacaíochta - Seirbhísí Leathanbhanda a chur ar fáil do Scoileanna

[email protected]

Denise Brennan

Riarthóir Sinsearach

[email protected]

Seán Dower

Riarthóir Córas

[email protected]

Aoife McDonnell

Oifigeach Tionscadail – Scoilnet

[email protected]

Jane McGarrigle

Oifigeach Tionscadail – Sábháilteacht Idirlín / Webwise [email protected]  

Deirdre Redmond

Oifigeach Tionscadail – Bonneagar TFC [email protected]
Tracy Hogan

Oifigeach Oideachais Webwise

[email protected]

Catríona Mulcahy

Oifigeach Ábhar Digiteach Webwise

[email protected]

Michelle Herron

Riarthóir Sinsearach Gníomhach

[email protected]