Foireann Comhairleoirí SFGM

Comhairleoirí 

 

 

Cuireann Comhairleoirí SFGM le pleanáil, dearadh, sceidealú, éascú, monatóireacht agus athbhreithniú ar chláir forbartha gairmiúla, tugann siad cuairt ar scoileanna agus/nó ar bhraislí scoileanna chun teagmháil a dhéanamh le príomhoidí, le foirne bainistíochta ionscoile, le grúpaí beaga foirne nó le grúpaí foirne uile chun tacú le CPD comhoibríoch scoilbhunaithe, ullmhaíonn siad ábhair acmhainní agus comhoibríonn siad le baill foirne, le comhlaigh agus le héascaitheoirí áitiúla nuair is gá chun comhtháthú agus comhsheasmhacht i soláthar seirbhíse a chinntiú. Is iad seo a leanas ár bhFoirne, ár gCeannairí Foirne agus ár gComhairleoirí i gcomhair na scoilbhliana seo:

 

 

 

 

Greille Foirne SFGM 2020-2021 

 

 

 

Foireann Ceannaireachta Foireann Sláinte & Folláine Iar-Bhunscoile
Foireann Sláinte & Folláine Bunscoile STEM Bunscoile
Gaeilge – Bunscoile & Iar-bhunscoile Teangacha na Bunscoile
Litearthacht Bhunscoile Ábhair STEM – Eolaíocht Ríomhaireachta agus Eolaíocht Talmhaíochta
Litearthacht, C&E, MFL, Béarla, Eacnamaíocht Bhaile & Teagasc SFGM Matamaitic Iar-Bhunscoile, Matamaitic Fheidhmeach, T4 & an Idirbhliain
Ábhair Ghnó, GCAT, ATF agus Polaitíocht & an tSochaí SFGM Teicneolaíochtaí Digiteacha
Dearadh, DEIS & CSTS  

 

 

 

 

Foireann Ceannaireachta SFGM

 

Bernard McHale – Ceannaire Foirne

Aidan O’Shea

Anne-Marie Carroll

Ann McMahon

Ciara Gaughan

Colette Dunning

Colm Ó Tuathail

Frank Chambers

Kate Liston

Laura Horgan

Lorcán Ó Callaráin

Regina Doheny

Rose Marie Corry Ryan

Vincent Mulvey

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Foireann Sláinte agus Folláine SFGM – Iar-bhunscoil

 

Ceannaire Foirne – ar feitheamh

Fergal Lyons (Corpoideachas)

Stephen Moore (Corpoideachas)

Denise Dalton (OCG/CL)

Caroline Harrison (OCG/CL)

Genevieve Cooney (OCG/CL)

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Foireann Sláinte agus Folláine SFGM – Bunscoil

 

Ciara Delaney – Ceannaire Foirne

Amy Keaveney

Catherine Knight

Deirdre Lavelle

Emma Ní Cheilleachair

Gerard Farrelly

Gráinne Ní Ghrádaigh

Nuala Dalton

Liam Clohessy

Margaret Foley

Marion Flanagan

Tomás Mannion

Kate O’Neill

Colm Conlon

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

STEM Bunscoile SFGM

 

Realtín Berry – Ceannaire Foirne

Ann Treacy

Barbara O'Brien

Beryl Healy

Darren Sheils

Dennis Mulligan

Emma Fitzpatrick

Kathleen Byrne

Luke Sweeney

Mairéad Holden

Marion McLoone

Michelle Culloty

Miriam Walsh

Orla Byrne

Paul Timmins

Róisín McGovern

Sarah Keane

Siobhán Ní Threasaigh

Triona Nic Fhinn

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Gaeilge SFGM (Bunscoil)

 

Seosamh Mac an Iomaire – Ceannaire Foirne

Ailbhe Ní Loingsigh

Bríd Ní Dhonnchadha

Caitríona Kelly

Caitríona Ní Chadhain

Clár Ní Cheannabhuaidh

ConchobharÓ Laoghaire

Eithne Ní Dhubhghaill

Emma Ní Éaráin

Helena Níc An Fhailí

Máire Uí Chatháin

Máirtín O'Riordáin

Noirín Straoits

Pádraig MacUaid

Clíona Ní Dhúill

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected] 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Gaeilge SFGM (Iar-bhunscoil)

 

Ciara Ní Mháirtín

Edel Ní Arrachtáin

Marcus O'Floinn

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Curaclam Teanga na Bunscoile SFGM

 

Lisa Ní Dhoinnléibhe​ – Ceannaire Foirne

Amie Hickey

Angela Hayes

Anthony Sharkey

Caoimhe Doyle

Carmel Linehan

Claire McGovern

Ciara O'Brien

Elizabeth Breen

Elizabeth O'Brien

Eva Hamilton

Fionnula Drudy

Fionnula Uí Chatháin

Gina Cullen

Bairbre Ní Thuairisg

Marian Uí Drisceoil

Nicola Corcoran

Patricia O'Dea

Suzie Manton

Noreen Cronin

Shane Leonard

lisanidhoi[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Litearthacht Bhunscoile SFGM

 

Rory Collins – Ceannaire Foirne

Art O'Neachtáin

Caoilfhionn Casey

Caroline McGarry O'Shea

Cheryl Brennan

Deirdre Kennedy

Éilis Magner

Fiona Corcoran

Lisa Geoghegan

Maria Carroll

Maureen Colleran

Michelle Phelan

Sarah Behan

Therese Marie Vahey

Tracey Boyle

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

   
   

Breith ar an Léitheoireacht

 

Angela Healy

Ann Marie Hayes

Aoileann Ní Comhraí

David Bermingham

Deirdre MacCauley

Eibhlís O’Brien

Ellen Quaid

Fiona Murphy

Mary Heaslip

Neasa Burke

Rebecca Feely

Sinéad O’Keefe

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

ÁBHAIR STEM SFGM – (Eolaíocht Ríomhaireachta & Eolaíocht Talmhaíochta)

 

Frank Kehoe – Ceannaire Foirne

Chris David (Eolaíocht Talmhaíochta)

Helen Van Eesbeck (Eolaíocht Talmhaíochta)

Ronan Dowling (Eolaíocht Talmhaíochta)

Joe English (Eolaíocht Ríomhaireachta)

Sinead Crotty

Tony McGennis (Eolaíocht Ríomhaireachta)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Litearthacht, C&E, MFL, Béarla, Eacnamaíocht Bhaile & Teagasc Foirne SFGM

 

Mona Metcalfe – Ceannaire Foirne

Kathleen McCormack (Ealaín)

Kieran Gallagher (Ealaín)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Matamaitic , Matamaitic Fheidhmeach, T4 agus Idirbhliain SFGM

 

Stephen Gammell – Ceannaire Foirne

Andrew Doherty (T4)

Brendan Doheny (Matamaitic Fheidhmeach)

Brendan O'Halloran (T4)

Eoghan Dunbar (T4)

Angela Hayes (Matamaitic)

Arlene Murphy (Matamaitic)

Darren Murphy (Matamaitic)

Warren McIntyre (Matamaitic)

Dympna McCoy (Matamaitic)

Enda Donnelly (Matamaitic)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

   
   

Ábhair Ghnó , GCAT, ATF agus Polaitíocht & an tSochaí SFGM

 

Sharon Kiely – Ceannaire Foirne

Cian Sweeney

(Eacnamaíocht, Gnó, Cuntasaíocht, GCAT)

Shane Kirwin  (Eacnamaíocht, Gnó, GCAT)

Regina Casey (Eacnamaíocht, Gnó)

Nicola Lee (ATF)

Patricia Nunan (ATF)

Úna Crowe (ATF)

Jason Cotter (ATF)

Eimear Jenkinson (Polaitíocht agus an tSochaí)

Cormac Davey (Polaitíocht agus an tSochaí)

[email protected]

[email protected]

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 
   

Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM 

 

Michael McNamara – Ceannaire Foirne

Aidan Liston

Ciaran Cronin

Claire O'Riordan

David Brennan

Eoin Stakelum

John Meegan

Leanne Lynch

Michael Lynch

Michelle Brady

Niall Larkin

Roisin Lineen

Sinéad O'Sullivan

Siobhán McAndrew

Siobhán O'Sullivan

Stacey Ryan

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

   
 

Dearadh, DEIS & CSTS SFGM

 

Patrick Whitlow – Ceannaire Foirne

Lorraine Counihan

Louise Kenny

Siobhan Daly

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]