Acmhainní Curaclaim ATF

Fáilte chuig an rannán  ACMHAINNÍ CURACLAIM  le haghaidh Chúrsaí na hArdteistiméireachta Feidhmí. Is múinteoirí a d’éascaigh na seimineáir forbartha a chuir isteach cuid de na hacmhainní seo. Is de réir rogha ghairmiúil an mhúinteora féin a úsáidfear na hacmhainní go léir. Tá roinnt fo-leathanach sa rannán seo de shuíomh gréasáin SFGM chun an rochtain a éascú: cliceáil ar na nasc roghchláir thíos chun teacht ar gach cúrsa agus ar an acmhainn ábhartha.

 

Fóillíocht Ghníomhach agus Fóillíocht agus Caitheamh Aimsire

 

Béarla agus Cumarsáid

 

Gaeilge

 

Feidhmchláir Mhatamaitice

 

Nuatheangacha

 

Riarachán Oifige agus Cúram Custaiméirí

 

Oideachas Reiligiúnach