Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

Iniúchadh ar an Teagasc, ar an bhFoghlaim agus ar an Measúnú 2016

Freagraí Samplacha & Scéim Mharcála 2013

Scrúdú Praiticiúil 2006

Scrúdú Praiticiúil 2004

Cineálacha tionscadail

Naisc

Modheolaíochtaí don Teagasc Gníomhach (Bileog Shuirbhé)

Bileog Phleanála (A3)

 


Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdpháipéar Gnáthleibhéil Scéim Mharcála Gnáthleibhéil Scrúdpháipéar Ardleibhéil Scéim Mharcála Ardleibhéil Páipéar Praiticiúil Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora
2016 2016 2016 2016 2016  
2015 2015 2015 2015 2015  
2014 2014 2014 2014 2014  
2013 2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012  
2011 2011 2011 2011 2011  
2010 2010 2010 2010 2010  
2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008  
2007 2007 2007 2007 2007  
2006 2006 2006 2006 2006  
2005 2005 2005 2005 2005 2005
2004 2004 2004 2004 2004  
2003 2003 2003 2003 2003  
2002 2002 2002 2002 2002  
2001 2001 2001 2001 2001 2001
2000 2000 2000 2000 2000  

Ba cheart ceisteanna a bhaineann le hábhar ar leith a sheoladh chuig t4@pdst.ie