Polaitíocht agus an tSochaí

Fáilte chuig an leathanach Polaitíocht agus an tSochaí de chuid na Sraithe Sinsearaí

 

 

Más spéis le do scoil a bheith páirteach i gCéim a Dó den ábhar Polaitíocht agus an tSochaí san Ardteistiméireacht (faoina mbeidh an t-ábhar ar fáil mar rogha do gach scoil ón 2018/19 ar aghaidh) comhlánaigh an fhoirm iarratais ar an nasc seo  http://pdst.ie/sc/politicsandsociety/application  

 

Cuirfear tús leis an ábhar seo i gcéimeanna ag tosú le 41 scoil i mí Mheán Fómhair 2016. Tabharfaidh an chéad cohórt scoláirí faoi scrúdú ar Polaitíocht agus an tSochaí san Ardteistiméireacht i Meitheamh 2018

 

Táthar ag súil go mbeidh Polaitíocht agus an tSochaí mar chuid d’oidhreacht 2016, ag cabhrú le tuiscint scoláirí ar chúrsaí polaitíochta agus sóisialta a fhorbairt chun glúin nua ceannairí a fhorbairt ar fud na sochaí.  Tabharfar Polaitíocht agus an tSochaí isteach mar rogha do gach iar-bhunscoil ó fhómhar na bliana 2018 ar aghaidh ag an am céanna le comóradh céad bliain ar an dáta a bhfuair mná na hÉireann deis chun vóta a chaitheamh den chéad uair.

 


 

Tá níos mó sonraí ar an bPolaitíocht agus an tSochaí ar shuíomh gréasáin an CNCM ag an nasc seo.