DÁMHACHTAIN NÁISIÚNTA LÉITHEOIREACHTA WELLREAD SFGM

 Acmhainní le haghaidh Scoileanna
 

Gheobhaidh tú acmhainní anseo a d’fhéadfadh cuidiú leat tosú le ‘Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread’ de chuid SFGM. Gheobhaidh tú na láithreoireachtaí freisin ar cheardlanna an Fhómhair agus an Earraigh.

 

B’fhéidir gur mhaith leat an láithreoireacht seo a úsáid chun do chomhghleacaithe, na scoláirí agus na tuismitheoirí a chur ar an eolas faoina bhfuil i gceist leis an dámhachtain!

 

 

Ná bíodh drogall ort Lógó Wellread SFGM JPEG  a úsáid chun feasacht a ardú maidir leis an dámhachtain!

 

Féadfaidh tú an rogha iomlán de  Phóstaeir Léitheoireachta Wellread SFGM  a íoslódáil agus ar fhaitíos go mbeadh fonn ort tuilleadh a phriontáil le crochadh timpeall na scoile. 

 

Ceardlann Fómhair Léitheoireachta Wellread

 

 

 

 

Ábhar Tacaíochta 

Wellread Reflection on where we are...docx

Wellread Ideas for where we want to go.docx

Wellread Dating Template.docx

Wellread Action Plan Template.docx

 

Ceardlann Earraigh Léitheoireachta Wellread

 

 

 

Moltaí i gcomhair Léitheoireachta!

 

Suíomhanna Gréasáin Úsáideacha d’Fhicsean Daoine Óga Fásta

 

Leabhair Mholta mar chuid de Thionscadal Leabharlainne TSCS