TREOIRTHIONSCADAL AR AN INNIÚLACHT FHISICIÚIL

Fáilte!

 

Roghnaigh do scoil ón tábla thíos. Osclófar leathanach nua le do chuid foirmeacha ábhartha go léir sa nasc seo. Féadfaidh tú nascleanúint a dhéanamh ar ais chuig an leathanach seo ach ‘Ar ais chuig Leathanach Baile an Tionscadail’ a roghnú


 

Réigiún 4

(Corcaigh)

Réigiún 4 

(Luimneach)

Réigiún 5 Réigiún 2
S.N. Bhiorainn, Biorainn, Co. Chorcaí
 
SN Ailbhe, Cill an Iúir, An Briotás, Luimneach Oideachas Le Chéile Chill Cholgáin, Gaillimh SNS Scoil Cholmcille, An Baile Breac, Baile Átha Cliath
Bunscoil Chríost Rí, An Bóthar Síorghlas, Crois an Tornóra, Corcaigh Scoil Fhoghlaim Le Chéile Luimnigh, Luimneach SN San Nioclás, An Cladach, Gaillimh SN Thionscadal Scoile Bhré, Cill Mhantáin
Scoil Náisiúnta na Gráinsí, An Ghráinseach, Mainistir Fhear Maí, Corcaigh SN na Banóige, An Bhánóg, Cromadh, Co. Luimnigh S.N. an Mhullaigh, Baile Locha Riach, Gaillimh S.N.C Mhuire na Dea-Chomhairle, Dún Laoghaire
Scoil Náisiúnta Chaisleán Ó Liatháin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí SN an Droma Tarsna,  Mainistir na Féile, Co. Luimnigh Gaelscoil Iarfhlatha, Tuaim, Gaillimh SNS Phádraig, An Chorr Dhubh, Baile Átha Cliath

 

 

 

Seisiún 1

 

Léargas Ginearálta ar an Inniúlacht Fhisiciúil agus an Treoirthionscadal.

 

Naisc chuig Físeáin leabaithe in PowerPoint

                     

Designed to Move 5 More Years        Hands Up - OPHEA                               Sport Wales - Physical Literacy

 

 

 

 
Seisiún 2

 

Lá Scileanna Bunghluaiseachta Foirne - praiticiúil

 

 
Seisiún 3

 

Seisiún iarscoile ag samhaltú le daltaí (1 uair an chloig) agus ag bualadh leis an bhfoireann

 

 

Seisiún 4

 

Cruinniú le beirt nascmhúinteoirí as gach scoil (cnuaschruinniú) ag deireadh
 
an treoirthionscadail chun uirlis measúnaithe, ábhar, etc. a mheas.