Ceardlann Idirdhealaithe (Deireadh Fómhair/Samhain 2015)

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

 

 


 

Sleamhnáin ón gCeardlann Idirdhealaithe

 

 

Teimpléad don Tic Tac Toe

Cliceáil anseo chun an comhad seo a íoslódáil

 

Teimpléad don Tic Tac Toe

Cliceáil anseo chun an comhad seo a íoslódáil

 

 

Cláir Taispeáin dom

Cad iad cláir “taispeáin dom”?

Is mionchláir bhána iad na cláir ‘taispeáin dom’ ar ar féidir le foghlaimeoirí freagraí a scríobh nó pictiúir a sceitseáil chun ceisteanna a chuireann an múinteoir a fhreagairt. Is féidir iad a líonadh isteach i mbeirteanna nó go haonar. Is féidir na cláir a chur in airde ansin chun na freagraí a thaispeáint do dhaoine eile sa rang nó don mhúinteoir.

Is bealach éifeachtach, spreagthach agus comhoibríoch iad chun faisnéis maidir le dul chun cinn agus an próiseas foghlama a bhailiú. Tugann siad aiseolas láithreach bonn. Is féidir iad a úsáid ar feadh an cheachta ag céimeanna éagsúla i.e. chun réamheolas a fháil, chun freagra a thomhas, achoimriú.

 

Cén chaoi a ndéanann duine cláir taispeáin dom?

Is féidir cláir taispeáin dom simplí a dhéanamh trí ghnáth-pháipéar bán a lannú. Is leor páipéar A5 de ghnáth. Teastóidh peann marcála do chlár bán ó fhoghlaimeoirí agus píosa éadaigh mar scriosán. Cuireann SFGM pacáistí de chláir taispeáin dom ar fáil anois ar chostas réasúnta. Tá siad geal ar thaobh amháin agus tá eangach ar an taobh eile chun uimhearthacht a éascú. Is féidir iad a ordú ar an leathan baile shuíomh gréasáin www.pdst.ie , cliceáil ar an táb ag barr an leathanaigh darb ainm "Foilseacháin".

Leid: cuireann roinnt scoileanna clár taispeáin dom mar chumhdach cúil dá ndialann scoile.

 

Acmhainní a theastaíonn

Cláir taispeáin dom nó páipéar lannaithe Clár Bán Marcóirí Cuimleoir (rolla cistine, spúinse nó ciarsúir is féidir a úsáid nuair a bhíonn siad salach i ndiaidh go leor úsáide).

 

Cláir taispeáin dom a úsáid i gcomhair measúnú

Tugtar aiseolas láithreach do mhúinteoirí maidir le foghlaim na scoláirí bunaithe ar na freagraí a thaispeánann siad.