CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

 
Cluichí
 

 

Trí rannpháirtíocht i gcluichí éagsúla i dtimpeallacht shábháilte  thaitneamhach, tabharfar deis don scoláire forbairt phearsanta,  shóisialta agus  corpartha a dhéanamh. Is lú béim a leagtar ar  theagasc scileanna agus teicníc seachas ar fhorbairt na feasachta beartaí  trí phrionsabail na himeartha a iniúchadh. Feictear foghlaim  scileanna i gcomhthéacs an scoláire  a bheith páirteach sa chluiche, agus é/í a chumasú chun na cinntí cuí a dhéanamh, agus an méid sin bunaithe ar leibhéal feasachta  beartaí  atá ag forbairt.

 

Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

An Siollabas Cluichí

 

Acmhainní Teagaisc

 

Leibhéal 1

 

Cluichí a Dhéanamh Ceacht 1                                                   Cluichí a Dhéanamh Ceacht 2

 

Cluichí Ionartha Ceacht 1 (a)                                          Cluichí Ionartha Ceacht 1 (b)

 

Cluichí Ionartha Ceacht 2 (a)                                         Cluichí Ionartha Ceacht 2 (b)

 

Cluichí Ionartha Ceacht 3 (a)                                          Cluichí Ionartha Ceacht 3 (b)

 

Cluichí Ionartha Ceacht 4 (a)                                          Cluichí Ionartha Ceacht 4 (b)

 

Cluichí Ionartha Ceacht 4 (c)                                          Cluichí Ionartha Ceacht 4 (d)

 

Leibhéal 2

 

Cluichí Eangaí - Badmantan

 

Badmantan Ceacht 1                                                        Badmantan Ceacht 2

 

Badmantan Ceacht 3                                                       Badmantan Ceacht 4

 

Badmantan Ceacht 5                                                        Badmantan Ceacht 6

 

Cluichí Ceaptha - Peil Ghaelach

 

Peil Ghaelach Ceacht 1                                                 Peil Ghaelach Ceacht 2

 

Peil Ghaelach Ceacht 3                                                  Peil Ghaelach Ceacht 4

 

Peil Ghaelach Ceacht 5                                                  Peil Ghaelach Ceacht 6

 

Peil Ghaelach Acmhainn 1                                              Peil Ghaelach Acmhainn 2

 

Peil Ghaelach Acmhainn 3                                              Peil Ghaelach Acmhainn 4

 

Peil Ghaelach Acmhainn 5

 

Cluichí Ceaptha - Sacar

 

Sacar Ceacht 1                                                               Sacar Ceacht 2

 

Sacar Ceacht 3                                                               Sacar Ceacht 4

 

Sacar Ceacht 5                                                               Sacar Ceacht 6