CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Damhsa
 
 

 

Úsáidtear damhsa chun comhthéacs a chur ar fáil do thaithí  aeistéitiúil agus ealaíonta, agus cumasaíonn sé an scoláire  forbairt go pearsanta, go sóisialta agus go fisiciúil trí bheith rannpháirteach  i ndamhsa i dtimpeallacht thaitneamhach. Sa tsraith shóisearach,  tugtar deiseanna don scoláire a  thuiscint ar chineálacha éagsúla damhsa a fhairsingiú. Taispeánfar  cásanna foghlama don scoláire ina mbainfidh sé brí as  smaointe agus mothúcháin agus ina bhfreagróidh sé spreagthaí trí  ghluaiseachtaí damhsa.

 
Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

An Siollabas Damhsa

 
Acmhainní Teagaisc

 

Damhsa Cruthaitheach

 

 

Damhsa Rang 1 Plean Ceachta (a)                   Damhsa Rang 1 Plean Ceachta (b)

 

Damhsa Rang 2 Plean Ceachta

 

Damhsa Rang 3 Plean Ceachta

 

Damhsa Rang 4 Plean Ceachta

 

Damhsa Rang 5 Plean Ceachta

 

Damhsa Rang 6 Plean Ceachta (a)                  Damhsa Rang 6 Plean Ceachta (b)

 

 

Damhsa Tíre

 

Damhsa Tíre Rang 1 Plean Ceachta                 Damhsa Tíre Rang 2 Plean Ceachta

 

Damhsa Tíre Rang 1 Plean Ceachta                 Damhsa Tíre Rang 4 Plean Ceachta

 

Damhsa Tíre Rang 5 Plean Ceachta                 Damhsa Tíre Rang 6 Plean Ceachta

 

 

Pleanáil agus Measúnú

 

Pleanáil sa Damhsa

 
Acmhainní Breise