CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Oiliúint uisce

 

 

Tá suíomh uathúil ag oiliúint uisce i gclár  cothromaithe corpoideachais. Tugann sé taithí foghlama uiscebhunaithe don scoláire trí rannpháirtíocht i réimse gníomhaíochtaí struchtúrtha. Tugann sé deiseanna  d’fhorbairt phearsanta, fhisiciúil agus shóisialta  gach scoláire i dtimpeallacht atá sábháilte agus taitneamhach. Tá béim ar  ghluaiseacht an scoláire san uisce,  trí bhuillí sainaitheanta  nó meascáin/mionathruithe díobh. Téitear i ngleic chomh maith le  tuiscint an scoláire ar   shábháilteacht phearsanta agus tarrtháil.

 
Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

An Siollabas ar Oiliúint Uisce

 

Acmhainní Teagaisc

 

Leibhéal 1

 

Oiliúint Uisce Rang 1 Plean Ceachta                                         Oiliúint Uisce Rang 1 Acmhainn

 

Oiliúint Uisce Rang 2 Plean Ceachta

 

Oiliúint Uisce Rang 3 Plean Ceachta                                          Oiliúint Uisce Rang 3 Acmhainn (a)

                                                                                         Oiliúint Uisce Rang 3 Acmhainn (b)

 

Oiliúint Uisce Rang 4 Plean Ceachta                                          Oiliúint Uisce Rang 4 Acmhainn

 

Oiliúint Uisce Rang 5 Plean Ceachta                                          Oiliúint Uisce Rang 5 Acmhainn

 

Oiliúint Uisce Rang 6 Plean Ceachta 

 

 

Acmhainn Bhreise 1                                                      Acmhainn Bhreise 2

 

Acmhainn Bhreise 3                                                      Acmhainn Bhreise 4

 

Acmhainn Bhreise 5                                                      Acmhainn Bhreise 6

 

Acmhainn Bhreise 7

 

Leibhéal 2

 

Oiliúint Uisce Rang 1 Plean Ceachta 

 

Oiliúint Uisce Rang 2 Plean Ceachta                                           Oiliúint Uisce Rang 2 Acmhainn (a)

                                                                                        Oiliúint Uisce Rang 3 Acmhainn (b)

Oiliúint Uisce Rang 3 Plean Ceachta                                                        

                                                                                                        

Oiliúint Uisce Rang 4 Plean Ceachta  

 

Oiliúint Uisce Rang 5 Plean Ceachta                                          Oiliúint Uisce Rang 5 Acmhainn

 

Oiliúint Uisce Rang 6 Plean Ceachta 

 

 

Acmhainn Bhreise 1                                                     Acmhainn Bhreise 2

 

Acmhainn Bhreise 3                                                     Acmhainn Bhreise 4

 

Acmhainn Bhreise 5                                                     Acmhainn Bhreise 6

 

Acmhainn Bhreise 7

 

 

Pleanáil agus Measúnú

 

Pleanáil in Oiliúint Uisce

 
Acmhainní Breise