CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

 
 
Gníomhaíochtaí Eachtraíochta

 

 

 

 

Tugann gníomhaíochtaí eachtraíochta deis do scoláirí  forbairt go pearsanta, go sóisialta agus go  fisiciúil i dtimpeallacht shábháilte agus dhúshlánach. Nuair a thugtar gné eachtraíochta agus dúshláin don scoláire i dtimpeallacht rialaithe tig leis saintréithe cosúil le féintuilleamaí, féinmhuinín,  freagracht, aird ar dhaoine eile agus meas    ar an gcomhshaol a fhorbairt. Ar an mbealach seo, is féidir tabhairt faoi ghnéithe d’fhorbairt  iomlánaíoch nach gcuirtear béim orthu i  réimsí eile den chorpoideachas.

 
Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

Gníomhaíochtaí Eachtraíochta - Siollabas

 
Acmhainní Teagaisc

 

Leibhéal 1

 

Eachtra Faoin Spéir Rang 1 Plean Ceachta             Eachtra Faoin Spéir Rang 1 Acmhainn

 

Eachtra Faoin Spéir Rang 2 Plean Ceachta

 

Eachtra Faoin Spéir Rang 3   Plean Ceachta              Eachtra Faoin Spéir Rang 3 Acmhainn

 

Eachtra Faoin Spéir Rang 4 Plean Ceachta             Eachtra Faoin Spéir Rang 4 (a) Acmhainn

                                       Eachtra Faoin Spéir Rang 4 (b) Acmhainn

 

Eachtra Faoin Spéir Rang 5 Plean Ceachta             Eachtra Faoin Spéir Rang 5 Acmhainn

 

Eachtra Faoin Spéir Rang 6 Plean Ceachta             Eachtra Faoin Spéir Rang 6 Acmhainn

 

Leibhéal 2

 

Ceird na Campála

 

Ceird na Campála  Gníomhaíocht Ranga 1                                  Ceird na Campála  Gníomhaíocht Ranga 2

 

Ceird na Campála  Gníomhaíocht Ranga 3                                  Ceird na Campála  Gníomhaíocht Ranga 4

 

Ceird na Campála  Gníomhaíochtaí Ranga 5

 

Ceird na Campála Acmhainn 1                                          Ceird na Campála Acmhainn 2

 

Ceird na Campála Acmhainn 3                                          Ceird na Campála Acmhainn 4

 

Ceird na Campála Acmhainn 5                                          Ceird na Campála Acmhainn 6

 

Ceird na Campála Acmhainn 7

 

Treodóireacht 

 

Treodóireacht Ceacht 1                                           Treodóireacht Ceacht 2

 

Treodóireacht Ceacht 3                                           Treodóireacht Ceacht 4

 

Treodóireacht Ceacht 5

 

Dúshlán Foirne

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 1                                            Tasc Scoláire Cárta 1 (b)

                                                                              Tasc Scoláire Cárta 1 (b)

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 2                                           Tasc Scoláire Cárta 2 (a)

                                                                              Tasc Scoláire Cárta 2 (b)

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 3                                            Tasc Scoláire Cárta 3

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 4                                            Tasc Scoláire Cárta 4

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 5                                           Tasc Scoláire Cárta 5

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 6                                           Tasc Scoláire Cárta 6

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 7      Tasc Scoláire Cárta 7   Freagraí Gníomhaíochta 7

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 8                                            Tasc Scoláire Cárta 8

 

Treoirlínte don Mhúinteoir 9                                            Tasc Scoláire Cárta 9