CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SINSEARAÍ – NAISC

Page Content Category: 

NAISC
 

Tugtar naisc chuig  suíomhanna gréasáin éagsúla don Chorpoideachas ar an leathanach seo.  Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil smacht ag SFGM ar shuíomhanna gréasáin seachtracha. 

 
 
NAISC
 

Tugtar naisc ar an leathanach seo le suíomhanna Idirlín éagsúla a bhaineann leis an gCorpoideachas. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil smacht ag SFGM ar shuíomhanna Idirlín seachtracha. 

 
 
 
 
 

An Roinn Oideachais agus Scileanna     

 

                                  

 CNCM - Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí

                      

 

 

    Is scoil í an Scoil Ghníomhach a fhéachann le pobal scoile a bhfuil oideachas fisiciúil orthu agus atá gníomhach go fisiciúil a bhaint amach. Bratach Scoile Gníomhaí       

 

 

   Ag comhordú, ag éascú agus ag tabhairt tacaíochta do chuimsiú daoine faoi mhíchumas i Spórt, i nGníomhaíocht Choirp agus i gCorpoideachas. Ionad Sainoiriúnaithe Gníomhaíochta Coirp CARA   

 

                          

 Is féidir le scoileanna cion mór a dhéanamh do shláinte agus d’fholláine phobal uile na scoile. Tugann scoileanna sláinte in Éirinn creat do scoil chun measúnú a dhéanamh riachtanais sláinte agus tús a chur le próiseas chun tosú ag obair i dtreo sláinte níos fearr do gach duine a fhoghlaimíonn agus a oibríonn laistigh den socrú scoile.  Scoileanna ina gcuirtear an tSláinte Chun Cinn

 

                         

                                         

Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann (IPPEA)        Association for PE UK              Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann

 

 

 

 

   An t-ionad ilfhreastail le haghaidh faisnéise ar ghníomhaíocht choirp. Is é an aidhm ná daoine a spreagadh le bheith níos gníomhaí trí fheasacht a chruthú maidir leis na deiseanna le haghaidh gníomhaíocht coirp ar leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. Tá neart faisnéise ar an suíomh Idirlín maidir le gníomhaíocht choirp: na buntáistí, conas tosú, leideanna le fanacht spreagtha. etc.Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Feabhsaithe

 

  Is cuideachta gan beann ar bhrabús é Ireland Active atá faoi ráthaíocht theoranta chun tacaíocht agus seirbhísí a chur ar fáil chun na hardáin a chruthú lenár dtionscal a ghairmiúlú trí chaighdeáin agus dea-chleachtas agus na sineirgí a fhorbairt ag an am céanna ionas go mbeidh níos mó daoine níos gníomhaí níos minice – rud a sholáthraíonn náisiún níos folláine. Ireland Active         

 

         Is é Scoilnet tairseach oifigiúil na Roinne Oideachais agus Scileanna le haghaidh oideachas na hÉireann. Seoladh é an chéad lá riamh i 1998, agus tá an suíomh Idirlín á bhainistiú ag  SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas thar ceann na Roinne. Comhoibríonn Scoilnet le múinteoirí atá ag obair chun an t-ábhar ar an suíomh Idirlín a chothabháil agus a bhainistiú.    Faigh acmhainní, suíomhanna gréasáin comhoibritheacha, ciclipéid ar líne, óstáil suíomh Idirlín/blaganna ScoilnetScoilnet 

 

  Is é Foras Croí na hÉireann an carthanas náisiúnta a théann i ngleic le galar croí agus le stróc, á mhaoiniú 92 faoin gcéad ag tabhartais phoiblí. Foras Croí na hÉireann 

 

 

 Óstálann TeacherCPD.ieforbairt ghairmiúil leanúnach ar líne de chuid SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas do mhúinteoirí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna na hÉireann faoi láthair. Tá sé de chúram orthu ICT a chomhtháthú i dteagasc agus i bhfoghlaim. Is do mhúinteoirí amháin atá na cúrsaí seo ar fáil. CPD do mhúinteoirí

 

 

                  

Nike - Deartha le Bogadh       An Chomhairle Spóirt