CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SINSEARAÍ

Page Content Category: 

FÁILTE!
 

 

   

Is é an aidhm atá ag foireann Sláinte agus Folláine SFGM forbairt ghairmiúil agus tacaíocht ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach scoláire.

 Áirítear ar fhoireann Corpoideachais Iar-bhunscoile na Comhairleoirí Fergal Lyons, Brendan O’Malley, Stephen Moore, Ceannaire Foirne Leanne Traynor agus foireann Comhlacha agus Éascaitheoirí tiomanta. 

 

 
Creat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí            Sonraíocht Chorpoideachais na hArdteistiméireachta
Céim Chorpoideachais na Sraithe Sinsearaí agus na hArdteistiméireachta

Tacóidh SFGM le scoileanna a roghnaíodh a bheith páirteach sa Chéim de Chorpoideachas na Sraithe Sinsearaí sa dá bhliain amach romhainn.  Trí réimse formáidí forbartha gairmiúla leanúnaí, tacóimid le 64 Scoil Chéime do Chorpoideachas na hArdteistiméireachta agus an 40 Scoil Chéime do Chorpoideachas na Sraithe Sinsearaí. 

Mar bhealach chun tacú le scoileanna réiteach chun Corpoideachas na Sraithe Sinsearaí agus/nó Corpoideachas na hArdteistiméireachta a thabhairt isteach, tá sé mar aidhm againn ár láithreoireachtaí a roinnt le gach múinteoir Corpoideachais tríd an leathanach gréasáin seo. 

Ciorclán 0080/2017 – Corpoideachas na Sraithe Sinsearaí

Is féidir rochtain a fháil ar Chiorclán na Roinne Oideachais ag an nasc seo a leanas. 

Ceisteanna Coitianta maidir le Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí agus na hArdteistiméireachta

Tá Ceisteanna Coitianta cruthaithe ag an Roinn Oideachais faoi Chorpoideachas na Sraithe Sinsearaí. Is féidir teacht orthu thíos: 

Ceisteanna Coitianta i gCorpoideachas na Sraithe Sinsearaí

Ceisteanna Coitianta i gCorpoideachas na hArdteistiméireachta