COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

SPÁS LÉITHEOIREACHTA I NGACH SCOIL
 
 

Díreofar sa cheardlann ar an tábhacht a bhaineann le ham agus spás a chruthú don léitheoireacht i scoileanna. Roinnfear straitéisí praiticiúla chun leabharlann nó spás léitheoireachta a bhunú, mar aon le moltaí maidir le timpeallacht lán le prionta a fhorbairt ar fud na scoile ar fad.

 

BEATHAISNÉIS LÁITHREOIRÍ

 

 

Kathleen Moran ina Leabharlannaí Sinsearach le Tionscadal Taispeána Leabharlainne an Teastais Shóisearaigh – Clár Scoile. D’oibrigh sí ar feadh os cionn 20 bliain ag gach leibhéal den tseirbhís leabharlainne poiblí i gCathair Phort Láirge, lena n-áirítear dhá bhliain ag feidhmiú mar Leabharlannaí Cathrach Gníomhach.  Chaith sí ceithre bliana mar leabharlannaí scoile CSTS i gColáiste Pobail Naomh Pól i bPort Láirge sula ndeachaigh sí ar aghaidh chuig an bpost atá aici anois mar Leabharlannaí Sinsearach le freagracht as an Tionscadal a bhainistiú ag leibhéal náisiúnta.  
 
 
Barbara Davis ag obair mar leabharlannaí CSTS ó 2010 i leith. Tá a leabharlann suite i Meánscoil na Toirbhearta, scoil chailíní i gcroílár na Saoirsí, Baile Átha Cliath. Tar éis di céim a bhaint amach ó OÉ, Má Nuad in 2006 le BA i Staidéar na Meán agus Béarla, rinne sí staidéar ar an Litríocht Mhóréilimh i gColáiste na Tríonóide, áit ar bronnadh M.Phil. uirthi. In 2009, chríochnaigh sí Dioplóma Iarchéime in Eolaíocht Leabharlainne agus Faisnéise sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. 
 
Joe Kelly ag obair mar Leabharlannaí CSTS i Scoil Chuimsitheach na Tríonóide, Baile Munna ó 2008 i leith. Ba é an ghné is taitneamhaí agus is tairbhí den am seo comhordú an tionscadail In Pieces. Áiríodh an leabhar sin ar Liosta Téacsanna Béarla na Sraithe Sóisearaí don Chéad Bhliain. Tá Joe ina mholtóir ar Ghradam Leabhar Leanaí na Bliana CBI mar aon le bheith ina bhall den phainéal a roghnaigh Laureate na nÓg reatha, Eoin Colfer agus scríobhann sé léirmheasanna leabhar go rialta in Inis Magazine.
 
ÁBHAR CEARDLAINNE

 

 

Láithreoireacht Ceardlainne

 

 

 

 
 
Treoirlínte don Chúinne Léitheoireachta

 

 

 

 

Féadfaidh tú cóip de na treoirlínte don chúinne léitheoireachta a íoslódáil ach cliceáil anseo.

 

Téacsanna Molta do Thionscadal Leabharlainne CSTS 

 

 

 

 

Féadfaidh tú cóip de Théacsanna Molta do Thionscadal Leabharlainne CSTS a íoslódáil ach cliceáil anseo.

 
Tionscadal Leabharlainne CSTS – Straitéisí chun léitheoireacht a chur chun cinn

 

 

 

 

Féadfaidh tú cóip de Thionscadal Leabharlainne CSTS – Straitéisí chun léitheoireacht a chur chun cinn a íoslódáil ach cliceáil anseo.

 
Tionscadal Leabharlainne CSTS –  Straitéisí chun léitheoireacht a chur chun cinn – 10 líne thosaigh iontacha

 

 

 

 

Féadfaidh tú cóip de Thionscadal Leabharlainne CSTS –  Straitéisí chun léitheoireacht a chur chun cinn – 10 líne thosaigh iontacha a íoslódáil ach cliceáil anseo.

 
Tionscadal Leabharlainne CSTS –  Straitéisí chun léitheoireacht a chur chun cinn – 10 leabhar iontacha d’Oíche Shamhna