Líonra

Líonraí cleamhnaithe do Leas-Phríomhoidí iad Líonraí a chuireann forbairt phearsanta agus ghrúpa chun cinn. Fiosraítear saincheisteanna reatha ceannaireachta sna seisiúin, chomh maith le foghlaim ghairmiúil agus roinntear dea-chleachtas. Forbraíonn siad freisin dearbhphrionsabail na ceannaireachta dáilte mar a leagtar amach iad sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas.