Eacnamaí Óg na Bliana 2018

Clár YEOTY 2018

 

Dámhachtainí na Bliana

 

Cúigiú Bliain

 

Déine: Arbh fhiú é?
Daltaí: Diane Sheehy agus Diana Mirza
Múinteoir: Martin Murphy
Scoil: Coláiste Chiaráin, Cromadh, Co. Luimnigh
Aiseolas:

 

 

Cé a bhaineann tairbhe as plean cánach Trump?
Daltaí: Bailey O'Rourke Lane
Múinteoir: Michelle Woulfe
Scoil: Scoil Phobail Eoin Baiste, Co. Luimnigh
Aiseolas:

 

Tionchair a bheidh ag asláithreacht neodracht idirlín amach anseo ar thomhaltóirí i margadh ISP Mheiriceá.
Daltaí: Kacey Obi agus David Lynch
Múinteoir: Stephen Dunne
Scoil: Coláiste Éanna CBS
Aiseolas:

 

Feidhmeanna eacnamaíocha den teoiric scuaine ar athruithe beartais féideartha i ndáil leis an gcóras cóireála ortódóntach poiblí
Daltaí: Tony O'Halloran
Múinteoir: Anthony Malone
Scoil: Coláiste an Spioraid Naoimh
Aiseolas:

 

I gcás nár tharla an boilsciú sa Ghearmáin i 1923 riamh?
Daltaí: Luka Mumelas agus Fran Mumelas
Múinteoir: Kate Shiels
Scoil: Coláiste Choilm, Sord
Aiseolas:

 

An Séú Bliain

 

Tionchair fhéideartha na rialála cíosa in Éirinn
Daltaí: Raena McElwee
Múinteoir: An tUasal Kara O'Brien
Scoil: Coláiste Naomh Leon, Ceatharlach
Aiseolas:

 

Harry Potter agus an geilleagar neamhchobhsaí
Daltaí: Ellen Nic Aodha
Múinteoir: Shane Ó Ciardubháin
Scoil: Gaelcholáiste Cheatharlach
Aiseolas:

 

An Idirbhliain

 

Eacnamaíocht thurgnamhach chun príomhchoincheap ón teoiric nuachlasaiceach i gcomhthéacs timpeallacht na scoile a thástáil
Daltaí: Alex Sheehan, Luke Galligan agus Gavin Foley
Múinteoir: David O'Connell
Scoil: Scoil na mBráithre Críostaí, Corcaigh
Aiseolas: 

 

Caipitleachas v Cumannachas
Scoláirí:Fionnuala Maher agus Ursula Regazzoli
Múinteoir: Neil Garry
Scoil: Coláiste Loreto, An Muileann gCearr
Aiseolas:

 

Tionchar na meán sóisialta ar ghnásanna ceannaigh déagóirí
Daltaí: Mairead Kearney agus Fiona Kerdzaia
Múinteoir: An tUasal Martina McAuliffe
Scoil: Scoil na Trócaire Chnoc an tSeabhaic, Trá Lí
Aiseolas:

 

An Catagóir Shóisearach

 

Iniúchadh ar pholaitíocht agus eacnamaíocht na mbeartas dídeanaithe i dtíortha éagsúla
Daltaí: Tom Knoblauch
Múinteoir: An tUasal Moynihan
Scoil: Coláiste Naomh Breandáin, Cill Airne
Aiseolas:

 

Easpa dídine – Cliseadh eacnamaíoch na hÉireann?
Daltaí: Lucia Barrett, Aoibhe Beecher, Eve Byrne, Chloe Dempster, Precious Etah Tabe, Carol Halpin-Hurley, Rachel Holland, Abbie Hourigan-Abuzied, Abbey Kelleher, Olivia Lennon, Lucja Lojko, Megan Martin, Sophie McCormick, Allana Murphy, Linda Nukhova, Melissa O'Neill, Teigan Stapleton, Emma Wallace agus Rebecca Walsh 
Múinteoir: Trudie Murray
Scoil: Coláiste Phádraig, Cnoc Ghairdinéir, Co. Chorcaí
Aiseolas:

 

Ar cheart dleachtanna máil a chur ar r-thoitíní?
Daltaí: Ella Gamble, Sadhbh Lynch, Mary McArdle agus Robyn Griffith
Múinteoir: An tUasal Doyle
Scoil: Meánscoil Uinsionn, Dún Dealgan
Aiseolas: