Teagasc Foirne 2018

 

Seimineár Teagasc Foirne 2018 – Clár

 

 

Láithreoireachtaí

 

 

Thomas Walsh - Ollscoil Mhaigh Nuad

 

Cian Sweeney – SFGM

 

Rebecca Jones – Iar-Bhunscoil an Churraigh

 

An tOll. Gerry MacRuairc – OÉ Gaillimh

 

Gavin Murphy - UCD

 

Láithreoireachtaí Póstaeir

 

Ainm na Scoile Ainm an MGO Múinteoir comhoibríoch Ainm an Phóstaeir
Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh James Kiely Sinead Connery & David Walsh Teagasc foirne: Tacaíocht á tabhairt don scoláire nach bhfuil chomh hábalta
Pobalscoil Chill Dhéagláin   Charlene McHugh & Paula Heavey Teagasc foirne .... obair idir lámha
Pobalscoil Bhaile Átha Buí Richard Davis   Teagasc foirne le cabhrú le rannpháirtíocht an scoláire
Pobalscoil Bhaile Átha Buí   Maria Mahoney Buntáistí agus dúshláin an teagaisc foirne
Scoil na mBráithre Críostaí, Durlas     Teagasc foirne don tacaíocht foghlama
Coláiste Bríde, Cluain Dolcáin Alannah Thornburgh Jacqueline Wall Armóin – cordaí a chruthú
Coláiste Chiaráin, Baile Átha Luain Amy Furness Keith Rowe Eachtra dár dteagasc foirne
Coláiste de hÍde, Tamhlacht Clare Gibbons Sarah Ní Mhuirí Eispéireas teagasc foirne
Coláiste de hÍde, Tamhlacht Keith Martyn Clíona Ní Fhlionn Teagasc foirne i rang Gaeilge chéad bhliana
Meánscoil Eureka, Ceanannas Caroline Hourigan   B’fhéidir gur obair atá ann, ach is obair foirne atá ann
Coláiste Ghleann Airt, An tInbhear Mór   Louise Kearns & Patricia Gahan Teagasc foirne a sheoladh arís: Cumas a bhaint amach agus féidearthachtaí a fhiosrú
Coláiste Grennan, Baile Thomáis Liam Tyler Donall Dunne Teagasc foirne: ó stáisiún go sruth agus ar snámh
Mainistir Loreto, Deilginis   Kim Boland & Marie Breen Béarla na Chéad Bhliana
Coláiste Loreto, Faiche Stiabha Conor Maxwell Claire Cunnane Ag Feabhsú na huimhearthachta trí theagasc foirne traschuraclaim
Meánscoil Chnoc Sackville   Anna Jennings & Rebecca Walsh Iodáilis na Cúigiú Bliana
Coláiste an Droichid Nua   J Little, AM Cronin & J Mitchell Teagasc Foirne i gColáiste an Droichid Nua
Scoil Phobail an tSeanbhábhúin   Regina Grenham & Karen Moran Filíocht – An bóthar nár tógadh – Béarla na tríú bliana
Scoil Mhuire Bower, Baile Átha Luain John Gormley Seosamh Céitinn & Mairéad Nic Chlochaire Ar scáth a chéile: Múinteoirí Gaeilge ag foghlaim óna chéile
Scoil Mhuire, Tír an Iúir Tristan O'Reilly Meehan   听一听, 说一说 Teagasc Foirne i Rang Comhrá Mandairínise 
Coláiste Chnoc an Phíobaire, an Nás Kellie Lanigan   Teagasc foirne: taithí atá tairbheach go gairmiúil
Scoil Chonglais, Bealach Conglais     Teagasc foirne mar mhodh chun tacú le foghlaim
Scoil Phobail Mhuire, Claonadh   Edmond Behan & Sean Brilly Teagasc agus foghlaim Foirne/Chomhoibritheach – machnamh
Scoil Mhuire, Baile Átha Troim Colin Stobie Fionnuala Carolan & Gemma E.Kiernan Teagasc foirne don Eolaíocht
Ardscoil Naomh Fionntán, Cill Fhionntain     An scéin .... ceacht foirne traschuraclaim – comhthéacs stairiúil/filíocht
Meánscoil Naomh Louis, Dún Dealgan Kelly Murray & Cathy Davis   Teagasc foirne a fhiosrú i Scoil Idirnáisiúnta Hailiang, an tSín
Meánscoil Mhuire, Dún Dealgan   Pippa Brady & Joanne Callan Staidéar meán, ailt nuachtáin
Scoil Mhuire Laura Dowling   Comhtheagasc le daltaí: Scóip na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim a bhreisiú
Meánscoil Phóil, Na Cnoic Ghlasa Cillian Lalor, Lorna Mooney, Niamh O'Rourke, Liam Regan Jennifer Allen & Sinead Collis Teagasc foirne thar ábhair (Tráchtas)
Coláiste Naomh Leon, Ceatharlach Mary Kavanagh   Teagasc foirne – Ceol
Scoil Chlasaiceach Phádraig, An Uaimh Olivia Hickey & Laura Lynch   Teagasc foirne sa Cheol ... dísréad!
Ospidéal an Rí, Baile Phámar Rory Behan   Teagasc foirne – Ceol
Ospidéal an Rí, Baile Phámar Jamie Hanlon & Daire Lambert   Cúig chéim  an teagaisc foirne MGO
Grúpa Tráchtais, Ollscoil Mhaigh Nuad Daire Lambert, Conor Walsh, Cathy Davis, John Gormley   Teagasc foirne a fhiosrú mar mhúnla chun eolas a aistriú (Tráchtas)
Coláiste Thulach Mhór Natasha Collins & Shane Creevy   Tionchair an teagaisc foirne