Team Teaching

 

Team Teaching Seminar Team Teaching for Mathematics- Next Steps

 

 

 

 

Cian's Task Cards

 

 

 

 

 

Anna's Task Cards

 

 

 

 

 

 

 

Early Intervention Task Cards

 

 

 

 

 

Prevention Task Cards

 

 

 

 

 

Additional Resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Teaching Seminar Team Teaching for Mathematics- Next Steps