Primary Gaeilge - Baile

FÁILTE

 

 

Fáilte chuig leathanach baile Fhoireann na Gaeilge bhunscoile an tSeirbhís um Fhorbairt Ghaimiúil do Mhúinteoirí.  Tá sé i gceist againn go mbeidh an suíomh seo tacúil do mhúinteoirí agus iad ag tabhairt faoi chuir chuige éagsúla i leith teagaisc, foghlama agus measúnú. Cuirtear roinnt moltaí praiticiúla ar fáil chun aird a tharraingt ar na bealaí éagsúla gur féidir le múinteoirí Curaclam Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm.

 

 

 

TACAÍOCHT SCOILE ÓN tSFGM

 

An bhfuil a fhios agat go bhfuil tacaíocht scoile ar fáil? Tá an tseirbhís seo saor in aisce agus díríthe go hiomlán ar riachtanais na scoile. 

 

Is féidir le scoileanna iarratas a chur isteach ar thacaíocht. Sannfar comhairleoir chun tacaíocht shaincheaptha a chur ar fáil don scoil. Is féidir le príomhoidí iarratas a chur isteach ar an tacaíocht seo trí chuairt a thabhairt ar www.pdst.ie/schoolsupport.

 

Is é schoolsupport2020 an pasfhocal. Is féidir ceisteanna a chur chuig schoolsupport@pdst.ie.

 

 

 

 

TACAÍOCHTAÍ BREISE

 

 

 

Scoilnet.ie

 

Teacher CPD.ie

 

COGG.ie

 

Gaeloideachas.ie

 

 

 

EOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá liosta de na ceardlanna a bheidh ag teacht aníos i mbliana anseo.  Is féidir clárú dóibh anseo.

 

 

 

Forbairt na Litearthachta sa

   Seomra Ranga Bunscoile:

Phríomhghné

 

 

 

 

Seachtain na Gaeilge March 2022

 

 

 

 

Dátaí don dialann

 

Féach ar an bhféilire mar eolas ar imeachtaí atá eagraithe againn daoibh.

 

 

 

 

TEAGMHÁIL

 

 

Ceannaire foirne

Seosamh Mac an Iomaire - seosamhmacaniomaire@pdst.ie

 

Riarachán: 

Colette O’Byrne, An Riarthóir Gaeilge, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), 14 Bealach an tSeoighigh, Páirc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Baile Átha Cliath 12.

 

Rphost: gaeilge@pdst.ie

 

@PDSTGaeilge