Earcaíocht

 

 

 

 

 

 

POIST LÁNAIMSEARTHA SFGM

 

Níl aon phoist lánaimseartha ar fáil faoi láthair.

 

 

 

POIST CHOMHLAIGH SFGM PHÁIRTAIMSEARTHA

 

 

Tá roinnt post Comhlach páirtaimseartha ar fáil faoi láthair.

 

Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais thíos, le do thoil. Cuir aon fhiosrúcháin chuig [email protected]

 

Poist Chomhlachaithe
Foirm Iarratais

 

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé hAoine 30 Meán Fómhair ag 5.00 pm.

 

 

POIST ÉASCAITHEORA ÁITIÚIL

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig [email protected] agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin do Riarachán na gComhlach agus na nÉascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi Éilimh ALFA ar Líne.