Earcaíocht

 

STIÚRTHÓIRÍ IONAID OIDEACHAIS

 

 

 

Tá folúntais Stiúrthóirí in Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc (dáta deiridh 12 Bealtaine) agus in Ionad Oideachais an Chláir (dáta deiridh 9 Bealtaine).

 

Déan tagairt, le do thoil, don fhaisnéis atá leagtha amach thíos.

 

Carrick on Shannon Education Centre Clare Education Centre
Folúntas Stiúrthóir Folúntas Stiúrthóirirector

 

 

 

POIST LÁNAIMSEARTHA SFGM

 

 

Níl aon phoist lánaimseartha ar fáil leis an SFGM faoi láthair.

 

 

POIST CHOMHLAIGH SFGM PHÁIRTAIMSEARTHA

 

 

Níl aon phoist pháirtaimseartha ar fáil faoi láthair.

 

 

POIST ÉASCAITHEORA ÁITIÚIL

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig [email protected] agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin do Riarachán na gComhlach agus na nÉascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi Éilimh ALFA ar Líne.