Primary

Cónaíonn leanaí i sochaí faisnéise agus tá sé éigeantach go dtugtar deiseanna dóibh in OSPS (Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte):

 

Sa rannán seo den suíomh idirlín, féachtar ar shaincheisteanna Cosanta Leanaí trí thrí thionscnamh:

 

 

Cluichí comhoibríocha: Is modh luachmhar iad cluichí a chuidíonn le leanaí oibriú le chéile ar bhealach comhbhách agus comhoibríoch. Tig leo leibhéal coinsiasachta comhoibríche a ardú agus

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

 

Is í an

Pages

Subscribe to Primary