AN TSRAITH SHÓISEARACH - Cáipéisí Oifigiúla

Fáilte chuig an rannóg ar CHÁIPÉISÍ OIFIGIÚLA do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí

 

GAEILGE NA hARDTEISTIMÉIREACHTA

 

Tá bunchóipeanna na gcáipéisí seo a leanas ar fáil ar www.education.ie.

 

TEIDEAL FÉACH / ÍOSLÓDÁIL

Siollabas Nuashonraithe na hArdteistiméireachta

 (Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal)

Siollabas Nuashonraithe na hArdteistiméireachta

 (Bonnleibhéal)

Imlitir 20/2012

(Leasaithe litríochta don chúrsa ardleibhéil agus gnáthleibhéil le cur faoi scrúdú 2012-14)

Imlitir 22/2014

(Ábhar atá leagtha síos do scrúduithe sa bhliain 2016)