AN TSRAITH SHÓISEARACH - Acmhainní ó cheardlanna SFGM

Acmhainní ó cheardlanna na Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 2015 - 2016.

Acmhainní breise ar fáil anseo.

Scannánaíocht Deireadh Fomhair 2017
Is féidir an PDF den chur i láthair thuas a íoslódáil anseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIDEAL ACMHAINNÍ
Pleanáil Topaice (Caitheamh aimsire)
An Cheapadóireacht
Ceistiúchán
Pleanáil Topaice (Cursaí Scoile)
An Bhéaltriail agus an Labharthacht
Litríocht na hArdteiste
   
   
   
Ag cothú scil na héisteachta  

Ag cothú na cumarsáide: 

Labhairt na Gaeilge

Ag cothú na léitheoireachta
Ag cothú scil na scríbhneoireachta: seánraí, cuir chuige san áireamh

Cruinneas na Gaeilge: 

Teagasc na Gramadaí

An Scannánaíocht:

Fís úr do mhúineadh na Scannánaíochta

An Ghaeilge san Idirbhliain