AN TSRAITH SHÓISEARACH - An Ghaeilge

 

 

 

Imeachtaí Féilire

 

 


Seachtain na Gaeilge

 

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus ar fud an domhain gach bliain. Tá féile na bliana seo ar siúl ón 1 – 17 Márta 2015. Is féidir tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh na hócáide: www.snag.ie

 

Tá neart acmhainní ar fáil le cabhrú le múinteoirí, daltaí agus scoláirí tairbhe agus taitneamh a bhaint as Seachtain na Gaeilge. Seo roinnt acmhainní a d’fhoilsigh An tSeirbhís Tacaíochta thar na blianta chun tacú le Seachtain na Gaeilge (féach bun an leathanaigh). Tá na leabhráin lán d'acmhainní don seomra ranga, gníomhaíochtaí taitneamhacha agus smaointe a chabhróidh leat Seachtain na Gaeilge a chur chun cinn i do scoilse.

 

 

Ceardlanna do Mhúinteoirí Gaeilge

 

Tá ceardlanna tráthnóna ar siúl ar fud na tíre do mhúinteoirí Gaeilge. Díríonn na ceardlanna seo ar ghnéithe éagsúla de theagasc agus foghlaim na Gaeilge. Is féidir tuilleadh eolais a aimsiú anseo.