Nasc-Mhúinteoir Litearthachta

Dearadh na háiseanna thíos chun tacú leo siúd a d’fhreastal ar na seimineáir do Nasc Mhúinteoirí.   

Cuireadh an lámhleabhar seo le chéile chun tacú le múinteoirí aidhmeanna an churaclaim ó thaobh labhairt na Gaeilge a chur i bhfeidhm.Tá múnla molta ann do theagasc éifeachtach teanga i dteannta gníomhachtaí a chuideoidh le cur chun cinn an teanga labhartha sa rang. Táthar ag súil  go néascóidh na h áiseanna seo forbairt na Gaeilge i ngach réimse curaclaim.

 

 

 

 

Cluichí sa Chlós_Leagan Deiridh from PDST on Vimeo.