Transition Year

 

WELCOME

 

 

FÁILTE CHUIG CLÁR NA HIDIRBHLIANA

An Tasc - Forás pearsanta, sósialta, oideachasúil agus gairmiúil na mac léinn a chur chun tosaigh agus iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha den tsochaí ina mbeidh siad páirteach.

 

The Transition Year Programme is a unique, one-year programme that promotes the personal, social, vocational and educational development of students and prepares them for their role as autonomous, participative and responsible members of society (Transition Year Guidelines, 1994, Department of Education). TY provides a bridge to enable students to make the transition from the more dependent type of learning associated with Junior Cycle to the more independent learning environment associated with Senior Cycle. It encourages the development of a wide range of transferable critical thinking and creative problem solving skills. 

 

 

SUPPORTS

 

Distance Learning in Transition Year

 

In response to the challenging educational setting we find ourselves in as a result of the Covid-19 outbreak, we have put together a dedicated page to support coordinators and teachers of Transition Year in continuing to provide a TY programme for their students. This page provides sample timetables, suggested modules of work, tips for communicating with students, tips for working effectively as a cor TY team and more. Here's the link if you want to find out more.

 

 

Presenting your TY Programme to Parents

Around this time of year, many schools host an information evening for parents of Third-year students in preparation for next year's Transition Year. These events are most likely happening through some online video-conferencing software at the minute - such as Zoom, MS Teams or Google Hangouts. In the video below you'll find some really useful pointers as to the type of information you might present at such events. If you have any questions please email us at ty@pdst.ie.

 

 

 

 

Preparing for End-of-Year Celebratrion

 

While it may seem a long way away, now might be a good time to start planning for the end-of-year celebration of TY. At the moment we cannot predict if it will be possible to have students and their families attend the celebration in the usual way or if the celebration will need to be virtual in nature. Either way, with this in mind and with Term 1 complete, now might be a good time to get students to reflect on their work from Term 1, to identify work of which they are particularly proud and to record some overview of their experience. These student pieces could form an integral part of the end-of-year celebration - whatever form it takes - and also motivate students in the coming days and weeks. 

 

We have a short video presentation outlining some considerations around this.

 

 

 

 

 

Iriseoirí an Lae Amárach

 

Beidh deis ag scoláirí Idirbhliana tabhairt faoi chúrsa nua iriseoireachta ar líne á mhúineadh ag cuid de phlúr na n-iriseoirí teilifíse, raidió agus digití. Reáchtálfaidh OÉ Gaillimh agus Nuacht RTÉ agus TG4 an cúrsa, Iriseoirí an lae amárach le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé ar siúl ar an ardán Zoom idir 1-4 Márta 2021. Cuirfidh foireann ó chúrsaí meán agus cumarsáide OÉ Gaillimh agus iriseoirí RTÉ a chraolann ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus a sholáthraíonn ábhar d’árdáin digiteacha an cúrsa i láthair ar líne. 

 

Le clárú don chúrsa agus breis eolais: Le clárú ba cheart do scoileanna teagmháil a dhéanamh le peadar@cogg.ie le léirithe spéise agus nasc clárúcháin a fháil. Is í an Chéadaoin 10 Feabhra an spriocdháta do léirithe spéise ó scoileanna. Is í an Luan 22 Feabhra an spriocdháta le clárú.

 

 

An Gaeilge san Idirbhliain

 

Sa seimineár gréasáin seo díríodh isteach ar an bpleanáil fadthéarmach agus gearrthéarmach atá le déanamh ag múinteoirí agus iad ag pleanáil do mhodúil nó plean Gaeilge a scríobh do rang Idirbhliana. Tosaíodh amach ag míniú an chúlra atá ag Clár na hIdirbhliana, eolas atá riachtanach le spriocanna na hidirbhliana a leabú sa phleanáil. Roinneadh eolas maidir le áiseanna atá ar fáil ar líne agus ó fhoireann na Gaeilge san tSFGM. Cuireadh béim ar an tábhacht atá le punanna agus go háirithe ríomhphunanna agus breathnaíodh ar an tábhacht a bhaineann le difreáil sa rang Gaeilge agus míníodh an tábhacht atá leis an bhfoghlaim thraschuraclaim 

 

 

 

An Ghaeilge san Idirbhliain from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

 

 

CAREER SKILLS TY WORK EXPERIENCE 

 

The Work Experience area of the site can be accessed here.

 

 

TY NEW SCHOOL - APPLICATION FORM 

 

If you are considering introducing the TY in your school, please complete the application form.

 
 

 
 
 

CONTACT

 

PDST: TY Administration Base
Navan Education Centre
Athlumney, Navan, Co. Meath C15 RK03

 

Administrator: Esther Herlihy

Phone: (046)  9078382
Email: ty@pdst.ie