Teicneolaíochtaí Digiteacha

 

Teicneolaíochtaí Digiteacha

 

D’fhorbair Foireann Teicneolaíochta Digití SFGM an leathanach gréasáin nua seo d’ábhar coimeádaithe le tacú le scoileanna agus múinteoirí atá páirteach sa chianfhoghlaim d’fhonn leanúnachas a chur ar fáil do dhaltaí/scoláirí.  Ag baint úsáid as roinnt de na hardáin agus/nó uirlisí ar líne ar a dtugtar cuntas ar an leathanach seo, cuirfear ar chumas scoileanna an tionchar a bhíonn ag dúnadh scoileanna a laghdú trí rochtain ar ábhair, tacaíocht, obair ranga agus aiseolas a thabhairt d’fhoghlaimeoirí. Ach na huirlisí ar líne a fhiosraítear ar an leathanach seo a úsáid:

 

  • Is féidir le múinteoirí acmhainní agus cleachtaí oideachais a chur ar fáil go héasca d’fhoghlaimeoirí, agus beidh na foghlaimeoirí in ann staidéar a dhéanamh orthu agus tascanna a chur i gcrích ón mbaile.

 

  • Ag brath ar na huirlisí digiteacha atá ar fáil do gach scoil, féadfaidh múinteoirí straitéisí foghlama malartacha a úsáid chun cleachtaí ar líne is féidir le foghlaimeoirí a rochtain go cianda, a aimsiú agus a chruthú.

 

  • Is féidir le foghlaimeoirí gníomhaíochtaí a chur i gcrích go digiteach a léiríonn an tuiscint atá acu, agus beidh múinteoirí in ann aiseolas a thabhairt chun an taithí foghlama a fheabhsú.

 

  • Is féidir eolas agus tuiscint foghlaimeoirí a léiriú go héifeachtach trí chuid de na huirlisí ar theicneolaíocht an oideachais a fhiosraítear ar an leathanach gréasáin seo a úsáid (e.g. Edpuzzle, Flip, Kahoot, Quizlet agus WizerMe).

 

 

Ardáin chun Tacú leis an gCianfhoghlaim

 

Cliceáil ar na híomhánna agus ar na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoi na hardáin éagsúla agus a ngnéithe ar líne is féidir a úsáid chun tacú leis an teagasc agus an chianfhoghlaim.

 

 

Ardáin

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliceáil ar na híomhánna agus ar na naisc thíos le tuilleadh a fháil amach faoin áit ar féidir foinsí iontaofa eolais a rochtain agus le huirlisí ar líne is féidir a úsáid chun tacú leis an teagasc agus an chianfhoghlaim a fhiosrú.

 

 

Acmhainní Breise

Acmhainní chun tacú leis an gcianfhoghlaim, foinsí iontaofa eolais agus ábhar físe san áireamh Uirlisí digiteacha is féidir a úsáid chun tacú leis an teagasc agus an chianfhoghlaim Físeáin teagaisc ar líne le haghaidh uirlisí digiteacha atá oiriúnach chun tacú leis an gcianfhoghlaim

Ríomhleabhair agus leabharlanna turais fhíorúla atá ar fáil chun tacú le scoláirí agus múinteoirí sa seomra ranga nó sa bhaile

Uirlisí digiteacha atá oiriúnach le haghaidh físchomhdhálacha, ranganna beo nó glaonna físe Físeáin teagaisc ar líne ina dtaispeántar an chaoi ar féidir uirlisí digiteacha a úsáid le haghaidh measúnaithe agus chun aiseolas éifeachtach a chur ar fáil

 

 

 

SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas - An Nuachtlitir is Déanaí

Tá cóip den nuachtlitir seo seolta chuig na múinteoirí uile ar liosta seolta SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas.  Chun clárú le haghaidh an liosta seoltaí, cliceál anseo

 

 

 

 

Chun na scéalta is déanaí a fháil maidir le forbairtí nua, ná déan dearmad sinn a leanúint ar na meáin shóisialta.